Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 18 Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток

Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток

   336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором з його 
прибутку, отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у
розмірах, встановлених цим Кодексом, з урахуванням таких
особливостей:

а) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є
прибуток інвестора, який визначається виходячи з вартості
прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про
розподіл продукції, набутої інвестором у власність у результаті
розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені
витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової
продукції), пов'язаних з виконанням угоди, але які не
відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною
продукцією відповідно до угоди;

б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною
продукцією, визначається відповідно до законодавства про розподіл
продукції.

Витрати на придбання необоротних активів та витрати на
виконання робіт з розвідування, облаштування і видобутку корисних
копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до
складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною
продукцією у порядку, передбаченому законодавством про розподіл
продукції.

Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті,
визначається та сплачується виключно у грошовій формі;

в) якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами
звітного періоду має від'ємне значення, дозволяється відповідне
зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також
кожного з наступних періодів до повного погашення такого
від'ємного значення об'єкта оподаткування, але не більше строку
дії угоди про розподіл продукції;

г) для необоротних активів, вартість яких не відшкодовується
(не підлягає відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно
до угоди, інвестор застосовує правила амортизації, встановлені
згідно з розділом III цього Кодексу.

Інвестор визначає податок на прибуток підприємств, що
підлягає сплаті за підсумками кожного звітного податкового
періоду, на підставі даних податкового обліку;

ґ) податок на прибуток підприємств від інших видів
діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл
продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу III цього
Кодексу.

Інвестор зобов'язаний вести окремий податковий облік податку
на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про
розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного
від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням цієї угоди;

д) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у
розділі III цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого
інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не
застосовуються, якщо інше не передбачено угодою.

Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з
доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України,
отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що
виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно
до розділу III цього Кодексу.

Не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств
кошти та/або вартість майна, перераховані (передані)
інвестором-нерезидентом його постійному представництву для
фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл
продукції відповідно до програми робіт та кошторису витрат,
затвердженого міжвідомчою комісією;

е) податок на прибуток підприємств за звітний період
сплачується інвестором до відповідного бюджету у строк, визначений
для квартального податкового періоду.

Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток
підприємств надається інвестору на його письмове звернення після
граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше
10 календарних днів з дати надходження такого звернення до органу
державної податкової служби, в якому такого інвестора взято на
облік;

є) при укладенні багатосторонньої угоди про розподіл
продукції або в разі, якщо інвестором виступає об'єднання
юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток
покладається на оператора-інвестора, який веде окремий
бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за
угодою. Визначення оператора-інвестора та його повноважень
здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл
продукції.

Порядок подання податкової звітності за такими угодами
встановлюється в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 
Наши партнеры и клиенты
 • viasat.jpg
 • geneza.jpg
 • scm.png
 • nokia.jpg
 • landysh.png
 • otp.png
 • malev.jpg
 • krendel.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • nasobina.jpg
 • esta.png
 • daniel.jpg
 • kiyanka.jpg
 • socar.png
 • irenbukur.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • nexans.jpg
 • erste.jpg
 • SEB.png
 • FC.jpg

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua