Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 20 Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні

Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні

   Особливості порядку справляння податку на додану вартість 
підприємствами суднобудівної промисловості у разі ввезення на
митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих,
що не виробляються в Україні, такі.

1. Платники податку підприємства суднобудівної промисловості
(клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ) у разі
ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та
комплектуючих, що не виробляються в Україні та ввозяться
вітчизняними підприємствами для використання у господарській
діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної
декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи
попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати
митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий
вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану
вартість, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із
строком погашення на 720-й календарний день з дати його видачі
митному органу.

Особи, що не відповідають хоча б одній із вимог цього
підрозділу, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну
територію України в установленому порядку без видачі податкового
векселя.

Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає
обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для
первинних бухгалтерських документів.

Перелік устаткування, обладнання та комплектуючих, що не
виробляються в Україні, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.

2. Податковий вексель може бути виданий митному органу за
власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням
обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим підрозділом.

Митний орган зобов'язаний прийняти податковий вексель.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця як платника податку.

3. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка
відповідає всім нижчезазначеним вимогам:

є платником податку на додану вартість відповідно до вимог
розділу V цього Кодексу;

зареєстрована як платник податку на додану вартість
відповідно до розділу V цього Кодексу та внесена до реєстру
платників податку на додану вартість більш як за 12 календарних
місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну
територію України (крім операцій з давальницькою сировиною та
операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);

має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику
податку на додану вартість.

Податковий вексель не може бути виданий у разі:

ввезення на митну територію України підакцизних товарів і
товарів, що належать до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

ввезення на митну територію України будь-яких товарів
особами, що були зареєстровані як платники податку на додану
вартість менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому
здійснюється таке ввезення на митну територію України, або
особами, що є суб'єктами оподаткування, які звільнені від сплати
податку на додану вартість за рішенням суду;

митного оформлення українським виконавцем залишку
непереробленої сировини або частини готової продукції, які
отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із
переробки давальницької сировини на митній території України.

4. Податковий вексель видається на суму податкового
зобов'язання з податку на додану вартість, нарахованого за митною
декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи
попередньої декларації).

Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість за
однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем,
а частково - коштами. Вексель видається на повну суму податкового
зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.

Датою видачі векселя є дата подання митної декларації для
митного оформлення, що є датою виникнення податкових зобов'язань у
разі ввезення товарів на митну територію України.

5. Податковий вексель складається у трьох примірниках із
зазначенням суми податку в національній валюті виключно на
вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких
особливостей:

перший примірник податкового векселя - це оригінал
вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;

другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії
оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника),
які мають однаковий із першим примірником номер вексельного
бланка;

усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя
(у тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються
окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними
(крім порядкового номера примірника).

У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на
митну територію України товарів, залишається другий примірник
векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим
митним органом не пізніше ніж на третій день від дати надання
векселя органу державної податкової служби, в якому особа
зареєстрована як платник податку на додану вартість.

Третій примірник векселя залишається у платника податку, який
його видав.

6. Податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню
банком шляхом авалю.

Банк зобов'язаний самостійно оплатити податковий вексель у
разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від
того, з яких причин вексель не погашено.

У разі неоплати банком-авалістом непогашеного платником
податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі,
стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо
стягнення податкового боргу.

Перелік банків, якими допущено випадки неоплати податкових
векселів, формується центральним органом державної податкової
служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення
даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному
митному органу та органам, відповідальним за регулювання
банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний
орган не приймає податкових векселів, авальованих банками,
включених до цього переліку.

У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно
від того, ким погашено податковий вексель - платником податку,
який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який
видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні
санкції у розмірі 1 відсотка суми податку на додану вартість,
зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку,
включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми
векселя.

7. Строк погашення векселя настає не пізніше 720-го
календарного дня з дня надання такого векселя митному органу,
включаючи день його видачі.

Погашення податкового векселя здійснюється шляхом
перерахування коштів до бюджету.

Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки
погашення податкового векселя для окремих товарів.

Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель
не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за
користування податковим векселем не нараховуються.

8. Сума податку на додану вартість, зазначена у виданому
податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій
декларації за звітний період, у якому відбулося погашення
податкового векселя.

9. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому
векселі, в повному обсязі або частково не включається до
податкового кредиту платника податку на додану вартість, якщо
діють обмеження, встановлені цією статтею, в тому числі у разі,
якщо:

ввезений на митну територію України товар використовується
для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом
оподаткування або які звільнено від оподаткування;

ввезений на митну територію України товар не використовується
у господарській діяльності платника податку.

10. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку на
додану вартість, які відносяться до податкового кредиту, платник
податку має право віднести до податкового кредиту звітного
(податкового) періоду суму податку на додану вартість за
погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими
векселями.

11. До податкової декларації платник податку на додану
вартість додає перелік та копії податкових векселів, виданих і
погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який
подається декларація.

12. Облік податкових векселів здійснюється митними органами
та органами державної податкової служби.

Облік податкових векселів митними органами ведеться в
порядку, встановленому центральним митним органом.

Облік податкових векселів органами державної податкової
служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано
податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним
органом державної податкової служби.

Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи
державної податкової служби на підставі даних, отриманих від
митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що
підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.
 
Наши партнеры и клиенты
 • geneza.jpg
 • VABank.png
 • FC.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • SEB.png
 • kiyanka.jpg
 • viasat.jpg
 • erste.jpg
 • scm.png
 • malev.jpg
 • irenbukur.jpg
 • krendel.png
 • esta.png
 • socar.png
 • nasobina.jpg
 • nyvkyplaza.jpg
 • daniel.jpg
 • nokia.jpg
 • nexans.jpg
 • landysh.png

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua